#OsloFF News — Anne Applebaum in Dagbladet

OsloFF

By Inger Bentzrud

(Anne Applebaum explains why democracy is under attack and how we can combat the rising tide of illiberalism.)

Pessimist på demokratiets vegne

Anne Applebaum mener at vi lever i revolusjonære tider.

Den amerikanske journalisten og forfatteren mener at demokratiet er under angrep. Ikke på noe tidspunkt etter andre verdenskrig har dramatikken vært større. Vi aner slutten på Nato, slutten på EU, slutten på liberale verdier, slutten på USAs makt i verden.

Anne Applebaum, spaltist i The Washington Post og forfatter av bøker som «Gulag» og «Jernteppet», er gjest hos Oslo Freedom Forum og Civita for å snakke om «The plot against democracy». Sammensvergelsen mot demokratiet. Temaet innbyr ikke akkurat til optimisme i disse dager.

Hun ser en negativ dynamikk utvikle seg i Europa etter Brexit. Hun ser en økning fra fire til sju millioner Le Pen-velgere i Frankrike. Hun ser at Ungarn kaller seg et «illiberalt demokrati». Raske grunnlovsendringer i Polen. Krefter i Tyskland som ønsker seg løsere allianser med resten av vesten. På toppen av dette kommer en amerikansk komponent. Uvissheten om hva president Trump vil med Europa.

–For første gang siden andre verdenskrig har vi en president som ikke er interessert i Europa; den første som ikke snakker om «våre felles verdier». Han har allerede angrepet Tyskland og Sverige for deres flyktningpolitikk. Han omgir seg med folk som håpet på en Le Pen-seier. Om Nato visste han ingenting da han var eiendomsinvestor, men nå, som president, sier han det kanskje ikke er så ille. Hvorfor skjer dette, spør Anne Applebaum.

Og tilbyr ikke ett svar, men flere. Viktigst, etter hennes mening, er informasjonsrevolusjonen. Det som skjer i våre dager kan sammenliknes med situasjonen på det 15. århundre, da boktrykkerkunsten ble oppfunnet. Da skrifter nådde lenger ut enn til munkene i klostrene, medførte det hundre år med religionskriger. Situasjonen nå er like dramatisk. Endringene berører forholdet mellom politikere og borgere.

Over alt ser man sviktende oppslutning om tradisjonelle aviser og kringkasting, såkalt «mainstream media». Disse har hittil fungert som et filter. De har tilbudt muligheten til en nasjonal samtale; en slags felles fortelling basert på felles fakta. Framveksten av sosiale medier gir derimot folk anledning til å oppsøke spesielle nyheter som stemmer med deres egen virkelighetsoppfatning. De tyr til ekkokamre, og slik har internett bidratt til polariseringen, mener Applebaum.

I tillegg til det økonomiske opphavet til folks uro, motstand mot globalisering og innvandring, vil ikke Anne Applebaum undervurdere en så banal årsak som kjedsomhet. Hun viser til George Orwells klarsyn da han anmeldte Hitlers «Mein Kampf» i 1940. Folk vil ha mer enn trygghet, kort arbeidstid, god hygiene og sunn fornuft, påpekte han:

S til dem ‘jeg tilbyr dere kamp, fare og død’, med det resultat at en hel nasjon kastet seg for føttene hans.»

Find the article here: http://www.dagbladet.no/kultur/pessimist-pa-demokratiets-vegne/67622462

Comments

Oslo Freedom Forum

FEATURED
COMMUNITY